Bibliotekos darbuotojų darbo užmokestis

Pareigos  2016 m. (Eur) 2017 m. (Eur) 2018 m. (Eur)
Direktorė 1231 1331 1516
Direktorės pavaduotojai 717 788 796
Buhalteriai (su kasininku) 717/634 704/632 731/642
Skyrių vedėjai 884 929 1003
Bibliotekininkai su aukštuoju išsilavinimu 620 656 678
Bibliotekininkai su aukštesniuoju išsilavinimu 511 544 573
IT specialistai su aukštuoju išsilavinimu 628 680 721
Darbininkai (su vairuotoju) 371/387 381/396 402/416