Finansinės ataskaitos

2019 metai

I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 metai

I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 metų aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita