Išmanus ir žaismingas bibliotekos projektas vaikams

Akimirka iš projekto ,,Vaikų bendrųjų gebėjimų ir socialinių įgūdžių ugdymas bibliotekose panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir aplinkos technologijas" pristatymo.