Žymių kraštiečių 2021 metų jubiliejinių sukakčių kalendorius

Sausis

2 – 85 metai, kai 1936 m. Duobių k. (Utenos r.) gimė istorikas, humanitarinių mokslų dr. Algirdas Antanas Baliulis. 1953 metais baigė Utenos pirmąją vidurinę mokyklą.

4 – 80 metų, kai 1941 m. Kirklių k. (Utenos r.) gimė miškininkas, ekologas, visuomenės veikėjas, biomedicinos mokslų dr., prof. Romas Pakalnis. Mirė 2020 m.

5 – 90 metų, kai 1931 m. Antadurių k. (Molėtų r.) gimė architektas, restauratorius, humanitarinių mokslų dr. Napaleonas Kitkauskas. 1942–1947 metais mokėsi Utenos gimnazijoje.

12 – 85 metai, kai 1936 m. Dičiūnų k. (Utenos r.) gimė informatikas, fizinių mokslų dr., Gintautas Grigas. 1947 metais baigė Vaikutėnų pradinę mokyklą, 1954 metais – Utenos pirmąją vidurinę mokyklą.

14 – 125 metai, kai 1896 m. Antandrajos k. (Utenos r.) gimė sov. sąjungos karo veikėjas, 1 rango armijos vadas  Jeronimas Uborevičius. Mirė 1937 m.

17 – 80 metų, kai 1941 m. Utenoje gimė radijo inžinierius, technikos mokslų dr. Vytautas Laukys. 1958 metais baigė Utenos pirmąją vidurinę mokyklą.

85 metai, kai 1936 m. Ryliškių k. (Utenos r.) gimė biologas, gamtos mokslų dr. Antanas Ryliškis. 1949 metais baigė Tauragnų progimnaziją, 1953 metais – Utenos antrąją vidurinę mokyklą. Mirė 2014 m.

19 – 85 metai, kai 1936 m. Linskio k. (Utenos r.) gimė habil. medicinos mokslų dr. Vytautas Tarvydas. 1946–1950 metais mokėsi Vyžuonų progimnazijoje.

Vasaris

8 – 90 metų, kai 1931 m. Bikūnų k. (Utenos r.) gimė poetas, vertėjas Jonas Jakštas.

13 – 115 metų, kai 1906 m. Grybelių k. (Utenos r.) gimė istorikas, pedagogas, redaktorius, istorijos mokslų dr.  Adolfas Šapoka. Mirė 1961 m. Toronte (Kanada).

90 metų, kai 1931 m. Šiaudinių k. (Utenos r.) gimė ekonomistė, socialinių mokslų dr. Liuda Kunigėlytė. Mirė 1999 m. Vilniuje.

85 – metai, kai 1936 m. Nuodėgulių k. (Utenos r.) gimė gydytoja, habilituota medicinos dr. Elvyra Redaitienė (Čičinytė). Mokėsi Sudeikių pradžios mokykloje. 1954 metais baigė Utenos antrąją vidurinę mokyklą.

16 – 130 metų, kai 1891 m. Žadavainių k. (Utenos r.) gimė I ir II Seimų narys, pedagogas, karininkas Pulgis Lumbis. Mirė 1953 m.

21 – 80 metų, kai 1941 m. Baltakarčių k. (Utenos r.) gimė matematikas, fizikos-matematikos mokslų dr. Julius Jonas Kruopis. 1954 metais baigė Sudeikių septynmetę mokyklą.

23 – 90 metų, kai 1931 m. Baltakarčių k. (Utenos r.) gimė rašytojas, miškininkas, gamtininkas, žurnalistas  Gediminas Petras Isokas. Mokėsi Kušnieriūnų pradinėje, Užpalių septynmetėje mokykloje. Mirė 2020 m.

24 – 80 metų, kai 1941 m. Vyžuonose (Utenos r.) gimė poetas, literatūros kritikas Antanas Masionis. Mirė 1974 m. Vilniuje.

26 – 215 metų, kai 1806 m. Jasonyse (Utenos r.) gimė gydytojas, kultūros veikėjas Jonas Kazimieras Vilčinskis. Mirė 1885 m.

Kovas

9 – 80 metų, kai 1941 m. Tauragnuose (Utenos r.) gimė chemijos mokslų dr. Zita Talaikytė. 1958 metais baigė Tauragnų vidurinę mokyklą.

21 – 95 metai, kai 1926 m. Sudeikiuose (Utenos r.) gimė operos solistas, pedagogas Jonas Urvelis. Baigė Sudeikių pradžios mokyklą, lankė Utenos gimnaziją. Mirė 2009 m. Vilniuje.

22 – 80 metų, kai 1941 m. Kaniūkų k. (Utenos r.) gimė dailininkė tekstilininkė Zinaida Vogėlienė (Kalpokovaitė).

25 – 65 metai, kai 1956 m. Šeimyniškių k. (Utenos r.) gimė istorikas, humanitarinių mokslų dr. Gintautas Surgailis. 1974 metais baigė Utenos ketvirtąją vidurinę mokyklą.

31 – 125 metai, kai 1896 m. Degučių k (Utenos r.) gimė rašytojas, žurnalistas, redaktorius Petras Tarulis (tikr. Juozas Petrėnas). Mokėsi Utenoje.  Mirė 1980 m. Niujorke (JAV).

Balandis

13 – 70 metų, kai 1951 m. Sirutėnų k. (Utenos r.) gimė istorikė Liucija Murnikaitė. Mirė 1994 m. Kaune.

14 – 95 metai, kai 1926 m. Sudeikiuose (Utenos r.) gimė grafikė Janina Bertašiūtė. 1946 metais baigė Utenos gimnaziją. Mirė 2008 m.

20 – 105 metai, kai 1916 m. Avižienių k. (Utenos r.) gimė inžinierius Bronius Borisa.

26 – 115 metų, kai 1906 m. Vyžuonose (Utenos r.) gimė dailininkas Povilas Radzevičius. 1919 metais baigė Vyžuonų pradžios mokyklą. Mirė 1984 m. Vilniuje.

27 – 85 metai, kai 1936 m. Raistinių k. (Utenos r.) gimė miškininkas, gamtos mokslų dr. Jonas Ivonis. 1943–1944 metais mokėsi Šeduikių, 1944–1946 metais – Puodžių pradžios mokyklose. 1950 metais baigė Tauragnų septynmetę mokyklą.

Gegužė

1 – 90 metų, kai 1931 m. Utenoje gimė žurnalistas, vertėjas Osvaldas Aleksa. Mirė 2015 m. Vilniuje.

90 metų, kai 1931 m. Užpaliuose (Utenos r.) gimė habil. gamtos mokslų dr. Jūra Ona Šlepetienė (Tarvydaitė). 1950 metais baigė Užpalių vidurinę mokyklą.

3 – 90 metų, kai 1931 m. Asmalų k. (Utenos r.) gimė dailininkė tekstilininkė Angelė Dauknienė (Gylytė). 1947–1949 metais mokėsi Utenos gimnazijoje. Mirė 2016 m.

11 – 90 metų, kai 1931 m. Kaune gimė geologas, habil. gamtos mokslų dr., prof. Algimantas Grigelis. 1949 metais baigė Utenos gimnaziją.

14 – 90 metų, kai 1931 m. Veisiejuose (Lazdijų r.) gimė žurnalistas, vertėjas Romualdas Juozas Valančiūnas. 1951 metais baigė Utenos pirmąją berniukų vidurinę mokyklą.

15 – 95 metai, kai 1926 m. Žadavainių k. (Utenos r.) gimė kolekcionierius, lietuvių kultūros puoselėtojas Julius Tamošiūnas. Mirė 1995 m. Kaune.

26 – 100 metų, kai 1921 metais Sudeikiuose (Utenos r.) gimė geodezijos inžinierius, visuomenininkas Antanas Girnius. Iki 1940 metų mokėsi Utenos gimnazijoje.

Birželis

7 – 100 metų, kai 1921 m. Utenoje gimė gydytojas kardiologas, prof., Nobelio premijos laureatas (1985 m.) Bernardas Lounas (Bernard Lown).

Liepa

4 – 90 metų, kai 1931 m. Andreikėnų k. (Utenos r.) gimė humanitarinių mokslų dr. Romualdas Dapkus. 1942 metais baigė Kvyklių pradinę mokyklą, 1964 metais – Kuktiškių progimnaziją.

17 – 90 metų, kai 1931 m. Šlapių k. (Utenos r.) gimė istorikas, pedagogas, istorijos mokslų dr. Feliksas Sliesoriūnas. Mirė 2017 m.

25 – 80 metų, kai 1941 m. Petroniškio k. (Utenos r) gimė operos solistas, pedagogas Gediminas Pamakštys.

26 – 90 metų, kai 1931 m. Baltakarčių k. (Utenos r.) gimė žurnalistas, literatas Romualdas Katinas. Mirė 2012 m.

28 – 75 metai, kai 1946 m. Utenoje gimė dailininkas architektas, pedagogas Remigijus Repšys. Mirė 2014 m.

Rugpjūtis

20 – 85 metai, kai 1936 m. Utenoje gimė astronomas, habil. dr. (fiziniai m., astronomija), prof.  Vytautas Pranciškus Straižys. 1954 metais baigė Utenos pirmąją vidurinę mokyklą.

25 – 80 metų, kai 1941 m. Daugailiuose (Utenos r.) gimė  medicinos mokslų dr. Nijolė Dailidienė (Mališauskaitė). 1958 metais  baigė Utenos antrąją vidurinę mokyklą, 1960 metais – Utenos medicinos mokyklą.

29 – 85 metai, kai 1936 m. Ražampolio k. (Utenos r.) gimė pedagogė, habil. socialinių m. dr., prof.  Vanda Aramavičiūtė. 1956 metais baigė Utenos antrąją vidurinę mokyklą.

Rugsėjis

1 – 95 metai, kai 1926 m. Daržinių k. (Utenos r.) gimė ekonomistas, socialinių mokslų dr. Mečislovas Stasiulionis.

20 – 85 metai, kai 1936 m. Vyžuonose (Utenos r.) gimė geografas, pedagogas, gamtos mokslų dr. Jonas Kunčina. 1951 metais baigė Vyžuonų vidurinės mokyklos 8 klases.

30 – 100 metų, kai 1921 m. Utenoje gimė dailininkas scenografas Mykolas Labuckas. 1924–1932 metais mokėsi Utenos gimnazijoje. Mirė 1998 m. Kaune.

Spalis

1  - 80 metų, kai 1941 m. Asmalų k. (Utenos r.) gimė ekonomikos mokslų dr., prof. Mečislovas Treinys. Mirė 2008 m.

12 – 90 metų, kai 1931 m. Juodiškių k. (Utenos r.) gimė pedagogas, kraštotyrininkas, literatas Antanas Gasperaitis. Utenos krašto garbės pilietis. (2013 m.)

17 – 80 metų, kai 1941 m. Subačiuje (Kupiškio r.)  gimė menotyrininkas, kultūrologas, profesorius, akademikas, politinis bei visuomenės veikėjas Algirdas Gaižutis. Mokėsi Saldutiškio pradinėje, vėliau Utenos antrojoje vidurinėje mokykloje.

18 – 145 metai, kai 1876 m. Kiaulakių k. (Klaipėdos r.) gimė kunigas, rašytojas, visuomenės veikėjas, publicistas, knygnešys Pranciškus Turauskas. 1906 m. atvyko į Uteną. Mirė 1919 m. Utenoje.

Lapkritis

18 – 85 metai, kai 1936 m. Kaune gimė literatūros kritikas, literatūrologas, humanitarinių mokslų dr.  Rytis Stasys Trimonis. 1954 metais baigė Utenos pirmąją vidurinę mokyklą. Mirė 2013 m.

20 – 90 metų, kai 1931 m. Kuktiškėse (Utenos r.) gimė rankinio sporto meistras, nusipelnęs treneris Vytautas Kazimieras Sakalys. 1951 metais baigė Utenos berniukų vidurinę mokyklą. Mirė 2009 m.

24 – 80 metų, kai 1941 m. Baltakarčių k. (Utenos r.) gimė inžinierius, habil. technologijos mokslų dr., prof. Vilius Antanas Geleževičius. 1955 metais  baigė Sudeikių septynmetę, 1959 metais –  Utenos antrąją vidurinę mokyklą. Mirė 2014 m.

25 – 90 metų, kai 1931 m. Utenoje gimė istorijos mokslų dr. Rimantas Vėbra. 1951 metais baigė Utenos pirmąją berniukų gimnaziją. Mirė 1999 m.

Gruodis

1 – 120 metų, kai 1901 m. Vyžuonose (Utenos r.) gimė vertėjas, diplomatas, visuomenės veikėjas Povilas Gaučys. Mirė 1991 m. Kaune.

6 – 135 metai, kai 1886 m. Sidariškių k. (Kupiškio r.) gimė karininkas Petras Murnikas. Mirė 1956 m., palaidotas Utenoje.

8 – 125 metai, kai 1896 m. Stučių k. (Utenos r.) gimė Lietuvos kariuomenės karininkas, majoras Juozas Musteikis. Mirė 1957 m. Čikagoje (JAV).

31 – 90 metų, kai 1931 m. Kuktiškėse (Utenos r.) gimė žurnalistas, mokytojas Stasys Čižas. Mirė 1996 m.