Projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ partnerių atstovų vizitas Osle, Norvegijoje 2017-04-03 – 2017-04-06 (LT, EN, NO)

2017 m. balandžio mėn. 3-6 dienomis projekto partnerių atstovai dalyvaus antrame vizite  Norvegijoje.

Pagrindinis vizito tikslas – pristatyti socialinės klasterystės kompetencijų modelį kaip projekto veiklos rodiklio 1.1.1. rezultatą. Osle vyks  intensyvūs susitikimai, diskusijos ir aptarimai su projekto partneriais bei Norvegijos viešajame  sektoriuje  veikiančiomis organizacijomis ir jų struktūromis. Per  susitikimus bus  pristatomi pasiekti projekto rezultatai, vyks intensyvi informacijos sklaida apie perimtą gerąją patirtį.

Projekto partnerių atstovai dalinsis patirtimi apie  darbuotojų kvalifikacijos kėlimo būdus, taikomus mokymo, mokymosi metodus, susipažins su Norvegijos nevyriausybinių  organizacijų gerosios patirties pavyzdžiais, susijusiais su bendradarbiavimu ir socialinės klasterystės vystymu  savivaldybėse, regionuose.

Vizito metu taip pat planuojama susitikti su Norvegijos nevyriausybinių organizacijų asociacijos generaliniu sekretoriumi Stian Slotteroy Johnsen (General Secretery of Association of NGOs in Norway). Stian Slotteroy Johnsen pasisakys apie socialinės klasterystės svarbą organizacijoms bei apie plėtojamas ir diegiamas inovatyvias antikorupcines priemones, mokymui taikomus metodus bei galimus kvalifikacijos kėlimo būdus.

Taip pat planuojamas susitikimas su organizacijos e-Factor (www.efaktor.no) vadove Jonna Vienola, kuri organizuoja virtualius mokymus savivaldybėms tiek Norvegijoje, tiek Danijoje. Per susitikimą bus dalijamasi gerąja patirtimi, esamais iššūkiais bei naujomis galimybėmis, susijusiomis su nuotoliniu mokymusi, taikomu savivaldybėse.

Specialusis  patarėjas Haakon Meland Eriksen iš Norvegijos savivaldybių ir regionų asociacijos pasidalins gerąja patirtimi, kaip stiprinami viešojo sektoriaus socialinės klasterystės ir administraciniai viešieji gebėjimai visose Norvegijos savivaldybėse (jų yra iš viso 430), aptars, su kokiomis problemomis ir iššūkiais dažniausiai susiduriama, bei kokių laimėjimų yra pasiekta šiandien.

Dalyviams iš Lietuvos Norvegijoje bus organizuojami praktiniai susitikimai savivaldybėse ir įvairiose viešojo sektoriaus organizacijose perimant gerąją patirtį, t.y. mokytis bendradarbiauti,  kuriant tinklus su įvairiomis struktūromis. Susitikimų pagrindinis tikslas -  išgirsti ir pamatyti daugiau viešojo sektoriaus  organizacijų sėkmės pavyzdžių, bendradarbiaujant ir vystant socialinę klasterystę.

Dalyvavimas vizite yra Lietuvos edukologijos universiteto projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę" 1.1.1. veiklos rodiklio  dalis.

Projekto vykdytojas: Lietuvos edukologijos universitetas

Projekto partneriai: Fleksibel utdanning Norge, Biržų rajono savivaldybė, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Prienų rajono savivaldybė, Prienų globos namai, Druskininkų savivaldybė, Druskininkų Švietimo centras, Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Vilniaus Dizaino kolegija, VšĮ Gintarinė akademija, Lietuvos demokratiškumo ugdymo  kolegija.

Detalesnę informaciją rasite: www.socialcluster.lt

Projekto vykdytojas ir partneriai:

Lietuvos Edukologijos universitetas - http://leu.lt/lt/pradzia.html

Fleksibel utdanning Norge - http://fleksibelutdanning.no/

Biržų rajono savivaldybė - http://www.birzai.lt/

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras - http://www.birzuvsb.istaiga.lt/

Prienų rajono savivaldybė - http://www.prienai.lt/

Prienų globos namai - http://www.pgn.lt/

Druskininkų savivaldybė - http://www.druskininkai.lt/index.php

Druskininkų Švietimo centras - http://dscentras.lt/

Utenos rajono savivaldybės administracija - http://www.utena.lt/

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka - http://www.uvb.lt/lt/

Vilniaus Dizaino kolegija - http://www.dizainokolegija.lt/lt/

VšĮ Gintarinė akademija - http://www.gintarineakademija.lt/

Lietuvos demokratiškumo ugdymo  kolegija - http://www.lduk.lt/

EN - Project "Promotion of Sustainable Development by Strengthening the Social Clustering in Public Sector" Partner Visit to Oslo, Norway 2017-04-03 – 2017-04-06

NO- Prosjekt „FREMME BÆREKRAFTIG UTVIKLING VED Å STYRKE OFFENTLIGE SOSIALE KLYNGER" partner representanter besøker I Oslo, Norge den 2017-04-03 – 2017-04-06