Baigiasi projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-006 sėkmingas įgyvendinimas (LT, EN, NO)

2017 m. balandžio 30 dieną baigėsi projektas „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę" Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-006, kurį įgyvendinimo projekto vykdytojas Lietuvos Edukologijos universitetas kartu su 12 partnerių iš Lietuvos ir Norvegijos: Fleksibel utdanning Norge, Biržų rajono savivaldybė, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Prienų rajono savivaldybė, Prienų globos namai, Druskininkų savivaldybė, Druskininkų Švietimo centras, Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Vilniaus Dizaino kolegija, VšĮ Gintarinė akademija, Lietuvos demokratiškumo ugdymo  kolegija.

Projekto veiklos buvo vykdomos nuo 2015 m. rugsėjo 11 d. – 2017 m. balandžio 30 d., bendra projekto vertė 591.162,70 EUR

Projekto vykdymo metu buvo įgyvendinami šie uždaviniai: ugdyti įgūdžius ir plėtoti socialines klasterystės kompetencijas skatinant mokymąsi visą gyvenimą, prisidedant prie regioninės politikos įgyvendinimo; gerinti projekto partnerių institucijose valstybės gerovės politikos įgyvendinimo administracinius ir viešuosius gebėjimus. užtikrinti valstybės gerovės politikos įgyvendinime skaidrumą, plėtojant ir diegiant inovatyvias antikorupcinių priemones vietos ir regionų lygiu.

Projekto vykdymo metu buvo pasiekti šie projekto rezultatai: sukurtas socialinės klasterystės kompetencijų modelis; virtuali mokymosi  aplinka; valstybės gerovės įgyvendinimo skaidrumo politikos vadovas (lietuvių ir anglų kalbomis), socialinės klasterystės tinklas; socialinės klasterystės kompetencijų programa - 6 programos/moduliai, 6 metodinių priemonių rinkiniai (lietuvių ir anglų kalbomis), institucijų administracinių ir viešųjų gebėjimų tobulinimosi programa 3 programos/ moduliai, 3 metodinių priemonių rinkiniai (lietuvių ir anglų kalbomis); suorganizuoti 24 mokymai (12 – Lietuvoje, 12 – Norvegijoje), Lietuvos ekspertų 6 vizitai Norvegijoje, Norvegijos ekspertų  6 vizitai Lietuvoje.

Projekto rodikliai: sėkmingai įgyvendintų projektų dalis – 100 procentų, ir įvairių mokymo renginių dalyvių skaičius – 810; pasitenkinimas įvairių gebėjimų stiprinimo renginių kokybe – 95 procentų.

Visos projekto veiklos svariai prisidėjo prie projekto išsikelto tikslo  - prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo perteikiant Norvegijos Karalystės žinias ir gerąją patirtį Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms, skatinant tvarią plėtrą ir stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus, bendradarbiavimą ir socialinę klasterystę tarp vietos ir regionų partnerių.

Projektas finansuojamas: Pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas".

Detalesnę informaciją rasite: www.socialcluster.lt

Projekto vykdytojas ir partneriai:

Lietuvos Edukologijos universitetas - http://leu.lt/lt/pradzia.html

Fleksibel utdanning Norge - http://fleksibelutdanning.no/

Biržų rajono savivaldybė - http://www.birzai.lt/

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras - http://www.birzuvsb.istaiga.lt/

Prienų rajono savivaldybė - http://www.prienai.lt/

Prienų globos namai - http://www.pgn.lt/

Druskininkų savivaldybė - http://www.druskininkai.lt/index.php

Druskininkų Švietimo centras - http://dscentras.lt/

Utenos rajono savivaldybės administracija - http://www.utena.lt/

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka - http://www.uvb.lt/lt/

Vilniaus Dizaino kolegija - http://www.dizainokolegija.lt/lt/

VšĮ Gintarinė akademija - http://www.gintarineakademija.lt/

Lietuvos demokratiškumo ugdymo  kolegija - http://www.lduk.lt/

EN - Finalizing of the project „Promotion of sustainable development by strengthening the public sector's social cluster" Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-006 successful implementation

NO - Endene av prosjektet „Fremme Bærekraftig Utvikling Ved Å Styrke Offentlige Sosiale Klynger" No. NOR-LT10-VRM-01-K-02-006 vellykket implementering